प्रयोगकर्ता प्रमाणिकरणका लागि आवश्यक कागजात (Requirement of User Verification )

प्रयोगकर्ता वा ग्राहकको सम्पुर्ण पहिचान खुल्ने कागजात प्रमाणिकरण गर्नु नै प्रयोगकर्ता प्रमाणिकरण हो । 

प्रयोगकर्ता प्रमाणिकरण गर्ने प्रकृया निम्नलिखित छन् ।

१) प्रयोगकर्ताको जानकारी भर्दा मुल कागजातको आधारमा भर्नुेपर्नेछ । यदि मुल कागजात अनुसार नभए वा इसेवा कार्यलयबाट फोन गर्दा भिन्न जानकारी भेटिएमा प्रयोगकर्ता प्रमाणिकरण स्वीकार गरिनेछैन ।

२) कागजात jpeg/jpg प्रकारको हुनुपर्नेछ र त्यसको आकार 1 MB भन्दा कम हनुपर्नेछ । 

३) फोटोको आकार पासपोर्ट किसिमको हनुपर्नेछ । फोटो अपलोड गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरु:
  •  फोटोमा कुनै प्रकारको टिकट वा हस्ताक्षर हुनुहुदैन ।
  •  फोटोको पृष्ठभुमिमा बहु रङ् भएको हुनुहुदैन ।
  •  फोटो औपचारिक र दुवै कान देखिएको हनुपर्नेछ ।

४) नागरिकताको स्पष्ट स्क्यान प्रतिलिपी अनिवार्य रुपमा ( दुवै भाग ) अपलोड गर्नुपर्नेछ ।

५) प्रयोगकर्ताको ड्राइभिङ् लाइसेन्स वा पासपोर्ट अपलोड गर्न सक्नुहुनेछ ।  

६) इसेवा कार्यलयबाट फोन गरी सकेपछि मात्र प्रयोगकर्ता प्रमाणिकरण पुरा हुन्छ र उक्त समयमा प्रयोगकर्ताले सम्पुर्ण विवरण जस्तै आफ्नो विवरण, इसेवा सम्बन्धी जानकारी, प्रमाणिकरणका लागि पठाएको जानकारी आदि  । 

अतिरिक्त
व्यापार उद्देश्यका लागि 
प्रयोगकर्ताले  कम्पनी दर्ता, प्यान/भ्याट दर्ता र कम्पनीे प्रबन्धकको नागरिकताको स्क्यान गरि अपलोड गर्नुपर्नेछ ।

विदेशीका लागि 
प्रयोगकर्ताले भिसाको प्रतिलिपी र पासपोर्ट आकारको  फोटो (pp size photo ) र भिसाको प्रतिलिपी अपलोड गर्नुपर्नेछ (भारतीय नागरिकका लागि दूतवासको पत्र )  । 


                                                                                                                                       धन्यवाद !!!